Browse By

Daily Archives: June 21, 2021

เหนื่อยนะอาชีพนี้ คิดให้ดี ไม่มีใครบังคับ ฝากไว้ให้คิด

เหนื่อยนะอาชีพนี้ คิดให้ดี ไม่มีใครบังคับ ฝากไว้ให้คิด เลื่อนเกณฑ์ทหาร วันรายงานตัวไป 2 เดือน วันเวลาช่างผ่าน