Browse By

Daily Archives: October 16, 2019

ทหารรบพิเศษ

ทหารพลร่มรุ่น 2 ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์

ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์ เกิด ปี พ.ศ.2470 เป็นทหารพลร่มป่าหวายสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งท่านเป็นพลร่มรุ่น 2 บรรจุอยู่ป่าหวาย